Manual

Välkommen till manualen för Day of Defeat. Day of Defeat är ett Andra Världskriget-spel baserat på Half-Life-motorn. DoD strävar efter att återskapa slag från Andra Världskriget i både verkliga och påhittade miljöer – du klär dig i rollen som en brittisk, amerikansk eller tysk soldat runt året 1944 i västra Europa.

Day of Defeat är ett klassbaserat förstapersonsspel – när du börjar ett nytt spel får du välja en av flera olika soldatklasser – från fotsoldat till kulspruteskytt, till krypskytt. Varje klass har sin egen mix av vapen och förmågor.

Din mission beror helt på banan som spelas, om det så är att ta kontroll över ett område, försvara en strand eller att helt enkelt förgöra fienden. De 15 banor som är inkluderade i Day of Defeat erbjuder oändliga speltimmar över nätet. Med 34 valbara vapen kommer man uppleva något nytt varje gång man spelar.

Så gör dig redo, plocka upp hjälm och gevär för att ta del av det mest gripande Andra Världskriget-spelet som hittills blivit skapat!

Kontroller

När du installerat Day of Defeat måste du ställa in dina kontroller. Välj helt enkelt ”Configuration” i huvudmenyn och klicka sedan på ”Controls”-fliken.

Huvudsakligen följer inställningarna samma standard som de flesta förstapersonsspel, så där krävs det ingen extra förklaring. Här kommer dock en kort beskrivning över de kontroller som är unika för Day of Defeat:

Use Voice Communication (Använd röstkommunkation)
– Denna funktion gör det möjligt för dig att kommunicera med dina medspelare via mikrofon. Detta leder inte bara till förbättrat lagarbete, spelet blir dessutom mycket roligare. Röstkommunikationen konfigureras under installationen av Day of Defeat.

Voice Menu (1-3) (Röstmenyn (1-3))
– Tar fram en meny med ett urval av röstkommandon, varje kommando aktiverar en passande handsignal.

Drop Primary Weapon (Släpp det primära vapnet)
– En ny funktion i DoD är att du kan kasta ditt primära vapen för att plocka upp vapen som ligger på marken genom att springa över dem. Detta är såklart en användbar egenskap om du för slut på ammunition eller om situationen plötsligt skulle kräva ett automatvapen istället för det gevär du för tillfället har i dina händer. Några banor kräver ett raketgevär (Bazooka, Panzerschreck eller Piat) för att klara av missionen, då måste du kasta ditt vapen för att kunna plocka upp raketgeväret.

Drop Extra Ammo (Släpp extra ammuntion)
– En användbar egenskap som låter dig dela med dig av din ammunition. Det spelar ingen roll vilken klass du är, din ammunition passar till alla dina medspelares vapen. Se till att kulspruteskyttar alltid har gott om extra ammo.

Drop Objective Item (Släpp uppdragsföremål)
– Denna förmåga gör det möjligt för dig att ge bort vissa föremål som är nödvändiga för att klara ett uppdrag, t.ex. dynamit eller dokument, till dina lagkamrater.

Prone (Krypa)
– Förutom att ducka kan spelare krypa eller ligga ner med magen mot marken. Kulspruteskyttar kan endast fälla ut sina stöd i denna position (Eller när de står vid ett kulsprutenäste). Spelarens vapen kommer temporärt att försvinna när han lägger sig ner samt när han ställer sig upp igen.

Sprint (Sprinta)
– Genom att hålla ner sprinttangenten kommer du springa betydligt fortare. Medan du sprintar sjunker din stamina dramatiskt så det är enbart rekommenderat i trängda situationer.

Secondary Attack (Sekundär attack)
– De flesta vapnen har en sekundär attack. En sekundär attack med ett gevär kommer sticka med bajonetten eller slå mot motståndaren med bakändan av vapnet. Kulspruteskyttarna fäller ut sina vapenstöd medan krypskyttar aktiverar sitt kikarsikte.

Pick Up Grenades (Use Item) (Plocka upp granater (Använd föremål))
– Om en granat studsar förbi dina fötter kan du plocka upp och kasta iväg den med hjälp av denna tangent, men var försiktig! Granatens stubin brinner endast i fem sekunder, efter det exploderar den – vare sig du håller i den eller inte.

Overview and Mini-Maps (�verblick och minikarta)
– Denna funktion ger dig en karta över banan du spelar. Detta är användbart för att orientera sig till målen för uppdraget men även för att visa var dina medspelare befinner sig – naturligtvis finns även banans layout med på kartan.
Ikonen för din position är omringad med vitt och aningen större än dina lagkamraters ikoner, som är omringade av svart.
Genom att trycka på knappen en gång kommer hela överblickskartan upp på skärmen. Tryck på knappen igen och överblicken kommer att bytas mot en minikarta. Du kan zooma in och ut på minikartan genom att trycka ner ”mini-map zoom key” (minikartans zoomknapp).

HUD:en (Heads Up Display)

Day of Defeat har en grafisk HUD som visar en hel del användbar information, t.ex. uppdragets status, ammunition, truppförstärkningstimer, etc. Här följer en kort förklaring av alla HUD:ens delar:

1) Uppdragsstatus
– Visar vem som har kontroll över vilka flaggor samt vem som kontrollerar viktiga mål för uppdraget, indikatorn inkluderar även neutrala flaggor och mål, de visas som grå. Områdesflaggor ändrar långsamt färg om dom håller på att erövras. Står du i en flaggas erövringsområde kommer du så småningom få kontroll över flaggan, vissa områdesflaggor kräver dock fler än en person för att erövras. Om så är fallet kommer den flaggan som håller på att erövras visa en #/#-indikator, indikatorn visar hur många spelare som befinner sig i området mot hur många spelare som krävs för att börja ta flaggan. Alltså, en flagga med en person inom flaggområdet som kräver två personer för att tas kommer att indikera 1/2.

2) Flaggområde

– Aktiveras när du befinner dig i ett flaggerövringsområde. Förutom en ”flaggområdesikon” finns det en ”rigga TNT-ikon” som visas om du har TNT och befinner dig i närheten av ett sprängbart objekt.
3) Chatområde
– Detta område är reserverat för ban- och chatmeddelanden.

4) Staminaindikator
– En grafisk display som visar hur mycket stamina du har kvar. Att hoppa och sprinta sänker din stamina medan du fort återhämtar dig om du står still.

5) Hälsoindikator
– Ett grafiskt display som visar din hälsostatus, detta kan inte återställas på samma sätt som stamina.

6) Hårkors
– Pricken i mitten visar vart du siktar och avst¨ndet mellan pricken och strecken visar grovt hur precist du kommer att tr’ffa. Rörelser kommer att försämra precisionen, bästa resultat när man genom att helt enkelt st¨ still. Att zooma med ett krypskyttegevär eller fälla ut stödet till sin kulspruta ökar träffsäkerheten dramatiskt.

7) Minikarta
– Med åverblickskartan i minikartläget kan du fortfarande spela samtidigt som du ser vart på banan du och dina lagkamrater befinner sig.

8) Magasin
– En grafisk presentation av hur många magasin du har kvar, magasinet som sitter i ditt vapen räknas inte.

9) Ammunition
– Visar hur många skott du har kvar i ditt laddade magasin.

Vapenstöd och kulsprutor – Hur använder jag dom?

Användandet av vapenstöd kan verka lite krångligt i början, här följer en förklaring till hur man använder vapen med stöd effektivt.

Alla tre kulsprutor har fruktansvärt dålig precision så vida stödet inte är utfällt. För att fälla ut stödet till en kulspruta, gör såhär:

Lägg dig på marken genom att trycka ner din ”prone”-tangent.
Fäll ut stödet genom att trycka ner din ”secondary fire”-tangent.

En kort animation spelas upp, efter det är du redo. Medan du har stödet utfällt kan du inte röra dig och du kan inte vända dig helt om. För att återfå rörligheten måste du fälla upp stödet genom att trycka på ”secondary fire”-tangenten igen.

Kulsprutor kan endast laddas om när stödet är utfällt. Andra vapen med stöd (T.ex. BREN och FG42) kan laddas om när som helst.

Kulsprutor kan även användas stående om man befinner sig i vissa områden. Dessa områden kallas ”kulsprutenästen”, en grafisk ikon kommer att visas i din HUD så fort du gör in i ett sådant näste. Se HUD-sektionen för att se hur kulsprutenästikonen ser ut. när en spelare befinner sig i ett näste kan han fälla ut stödet även om han står upp.

Du kommer snart att märka att som kulspruteskytt för man ofta slut på ammunition. Eftersom kulspruteskyttar saknar sekundära vapen är detta ett stort problem. Lösningen ligger i att alla dina medspelare bär runt på en extra ammo-låda som dom kan ge till kulspruteskytten genom att trycka på sin ”drop ammo”-tangent.

 

Spelregler och speltyper

De olika variationerna av banor som Day of Defeat erbjuder täcker flera olika speltyper. Dock använder sig alla av DoD:s signatur – ”Vägförstärkningar”. Efter man gått in i ett spel, valt sida och valt klass kastas man direkt in i striden. ”Vägförstärkningar” betyder att när en spelare där blir han placerad i en ”förstärkningspott”. Förstärkningstimern startas av den förste spelaren som blir dödad. Andra spelare som blir dödade placeras i samma pott och för samma timer ända tills tiden är slut och alla spelare i potten sätts in i spelet igen. Detta system betyder att man för spela utan några större uppehåll, dessutom uppmuntrar det till mer samarbete inom laget.

Territoriekontroll

Denna speltyp går ut på att ta kontroll över alla de flaggor som är utspridda på banan. Några flaggor erövras genom att helt enkelt springa över dom medan andra flaggor är så kallade ”områdesflaggor” – här räcker det med att du befinner dig i en zon runt flaggan. Vissa områdesflaggor kräver att fler än en spelare hjälper till med erövringen, så fort tillräckligt med spelare befinner sig i zonen tar det några sekunder innan flaggan är kontrollerad.

Erövra/förstör strategiska mål

På dessa banor måste spelarna utföra speciella uppgifter för att vinna banan. Uppgiften kan vara vad som helst – från att förstöra en 88mm-kanon till att ta över en tankbil. Varje lag börjar i separerade områden och för en instruktion i vad uppdraget går ut på. på några banor har båda lagen offensiva uppgifter, på andra banor attackerar ett lag medans det andra försvarar. på dessa banor har det attackerande laget en viss tid på sig att klara av sitt uppdrag, går tiden ut vinner försvararna.
När ett strategiskt mål skall förstöras kommer ett föremål, t.ex. TNT, vara tvunget att föras till målet. Håll dig i närheten av målet i några sekunder för att placera enheten. när sprängmedlen är placerade kommer stora, röda siffror räkna ner i närheten av det strategiska målet, sedan exploderar TNT:n så håll dig ur vägen! på vissa av dessa banor kommer raketgevär finnas till hands, då kan man utföra sitt desstruktiva uppdrag med hjälp av raketer istället för TNT.

Poängsystem

oängsystemet i Day of Defeat beror helt på vilken bana som spelas. Läs instruktionen som finns till varje bana för att vara säker på vilket system som används.

Poängsystemet baseras på flljande kriterier:

Uppdrag. Laget för poäng för avklarat uppdrag. Individer för poäng för varje delaktighet i utflrandet av uppdraget.

På territoriekontrollsbanor för laget en poäng när någon tar en flagga, spelaren som tar flaggan för även han en poäng. Om alla flaggor erövras belönas laget med extra poäng.

På erövra/förstöra strategiska mål-banor för en spelare i regel poäng för varje mål som tas över eller förstörs. Man kan även få poäng genom att ge ammunition till sina medspelare. Lagmässigt blir det oftast alla eller inga poäng på dessa banor, laget som lyckas med hela sitt uppdrag för den totala potten, X poäng.

 

Banor

DoD_Anzio

Januari, 1944, Italien
De allierade har planerat en enkel, snabb landstigning fär att överta Anzio – vad dom inte visste var att tyskarna redan var där, beredda.

Allierades uppdrag:
– Erövra de fem flaggorna

Axelmakternas uppdrag:
– Erövra de fem flaggorna

DoD_Avalanche

 

Juli, 1943, Italien
Ett par dagar efter att ha etablerat en strandbas i Salerno, stoppades amerikanarnas marsch mot bergen av en tysk motattack den 13 september 1943. Intensiva gatustrider utbröt och vissa städer bytte erövrare flera gångar om dagen.

Allierades uppdrag:
– Erövra de fem flaggorna

Axelmakternas uppdrag:
– Erövra de fem flaggorna

DoD_Donner

Juni, 1944, Normandy
De Allierade kämpar sig fram genom landsbygden mot den strategiska nyckelstaden Sainte Lo – knutpunkten för vägar till viktiga städer som Caen och Carentan.

Allierades uppdrag:
– Erövra de fem flaggorna

Axelmakternas uppdrag:
– Erövra de fem flaggorna

DoD_Flash

Oktober, 1944, Tyska landsbyggden
Brittiska trupper har avancerat in i något som verkar vara en lugn liten by. Ett par plutoner blir beordrade att undersöka situationen.

 

Allierades uppdrag:
– Erövra de fem flaggorna

Axelmakternas uppdrag:
– Erövra de fem flaggorna